IBC TANK

IBC tankı, akıcı ve sert maddelerin istiflenmesi ve bu ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınması için yenilenmiş ve kullanılan konteynerlere denilmektedir. Son yıllarda kullanımı artan IBC tankı yüksek hacmi nedeniyle daha çok hammadde üretimi ve ticaretle uğraşan firmalar tarafından kullanılmaktadır.

IBC, Intermediate Bulk Container kelimelerinin kısaltmalarından oluşmaktadır. Yenilenmiş IBC tankının amacı, sıvı veya katı ürünlerin depolanarak bu ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan konteynerlerdir. Depolama kapasitesi 1000 litre olan IBC tanklar çelik kafes yapısıyla oldukça sağlamdır.