Kurumsal

Can Varil Recycling
1976 yılında kurulan Can Varil, yenilenmiş varil ve IBC tankı sektöründe mevcut kapasitesini günbegün arttırarak bugün varil sektörünün liderleri arasında varil sektörünün yıldızı olmuştur. Yenilenmiş ambalajların çevre koruması ve ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bu bilinçle hareket eden Can Varil Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan çalışma izni de almıştır. Müşterilerinden topladığı kullanılmış varilleri ve IBC ‘leri Çevre ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde çevre yasaları ve bilincine uygun olarak ileri teknoloji yardımıyla ve kendine has yöntemlerle işletmekle , ekonomiye yeniden kazandırmaktadır. Dış yıkama, form düzeltme, kenar kesme ve kıvırma, kumlama otomatik boyama ve fırın kurutma prosesleri uygun istasyonlarda uzman personel tarafından gerçekleştirilip müşterilerimize sunulmaktadır. Tüm Variller ve IBC ler çevre dostu yöntemlerle müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda, uluslararası standartlara uygun olarak temizlenmektedir.
Geri Dönüşüm
Geri dönüşüm ve tekrar kullanılma ötesinde , artık özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel , kimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine “Geri Kazanım ” denilmektedir. Geri Kazanımla doğal kaynaklarımız korunur , enerji tasarufu sağlanır , çöplüğe giden artık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır. Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır.Ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilmesi için cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir.Herhangi bir üründe alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim.
Kalite Politikamız
Can Varil 2. el varil ve IBC sektöründe geçmişten gelen birikimini günümüze taşıyan, sektörde söz sahibi, ülkenin en önde gelen firmaları ile çalışan ve Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış, ‘sürekli gelişim’ ilkesini benimsemiş bir kuruluştur. Bu doğrultuda Kalite Politikamız; Lisanlı firma olmanın da getirdiği yasal zorunluluklar ile birlikte ilgili tüm yönetmelik ve yasal kurallara uymak.Can Varil, yaptığı işe özgü olarak hem ürün aldığı hem de işlediği ürünü sattığı değerli müşterilere sahiptir. Tüm süreçlerinde müşteri beklentilerini karşılamak ve bu beklenti seviyesini yükseltmek.Can Varil, yaptığı için özü gereği çevreyi ve doğal kaynakları koruduğunun bilincindedir.Can Varil, ancak firmasından gurur duyan çalışanlarının kaliteyi üreteceğini bilir.Çalışanların katılımı ile tüm süreçlerde hep daha iyiyi aramak.Paydaşlar ile kurulan doğru ilişkiler kaliteyi doğrudan etkiler. Can Varil, bu bilinçle hareket eder.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan Ambalaj, Varil, IBC Tankı, temizlenmesi ve yeniden kullanıma hazırlanması faaliyetlerinde tüm Türkiye’de hizmet veren bir kuruluş olarak; Kalite, Sağlık, emniyet ve çevreye saygı bilinci doğrultusunda hareket etmenin gerektiği inancı ile,

 • Yasal mevzuatlara, TS EN ISO/IEC 9001:2015 – TS EN ISO/IEC 14001:2015- OHSAS 10081 Standart şartlarına ve uygulanabilir diğer şartlara göre hareket etmeyi,
 • Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak, gelişen teknolojiden de faydalanarak en iyi kalitede üretim yapmayı,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini zamanında karşılamayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle girdiler ve doğal kaynakları verimli yöneterek çevre dostu ürünler üretmeyi,
 • Atıkları öncelikle kaynağında azaltmayı ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önleyebilmek için atık yönetimini,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek meslek hastalıklarını, iş kazalarını ve olumsuz çevresel etkileri önlemeyi, çevre boyutları, enerji kullanımları ve iş güvenliği riskleri ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve bağlı olduğumuz standartların gerekliliklere uymayı,
 • Konularında deneyimli ve yeterli personel ile çalışarak müşterilerimize en iyi ürünü ve hizmeti sunmayı,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmayı, müşteri tatmini sağlamayı ve sürekli kılmayı,
 • Personelin bilgi ve becerisini eğitim faaliyetleri ile desteklemeyi,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan

katılımını ve risk temelli düşünme prensibini teşvik etmeyi,

 • ISO 9001, ISO 14001 ve TS 18001 yönetim sistemlerine uygun olarak sürekli gözden geçirmelerle Sürekli iyileşen, gelişen ve ülke ekonomisine katkıda bulunan, dinamik bir kuruluş olmayı,

Taahhüt ederiz.

MUSTAFA TAŞTAN
Genel Müdür
CAN VARİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Şimdi Arayın
Harita